Stan Wisły w Warszawie osiągnął poziom alarmowy. Jak informuje Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, wynosi on obecnie 652 centymetry.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki podaje, że Wisła przekracza poziom alarmowy w południowej części województwa. Obecnie czoło fali jest w rejonie stolicy. W ciągu najbliższych dwóch dni prognozowany jest wzrost wody powyżej stanów alarmowych w nadwiślańskich powiatach na północ i zachód od Warszawy, związany z przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują w sześciu powiatach. Pogotowia przeciwpowodziowe wprowadzono w trzech powiatach, Płocku, Warszawie oraz Warce.

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki poinformował, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby wprowadzania zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe. "Apelujemy jednak o zachowanie ostrożności i ograniczenie aktywności rekreacyjnej w okolicach wałów"- dodał.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wisła w Warszawie może osiągnąć w kulminacyjnym punkcie 700 cm. W Modlinie spodziewany jest poziom 770 cm, natomiast w Wyszogrodzie ze środy na czwartek 695 cm. Poziom rzeki nie wzrośnie więc do poziomu fali powodziowej z 2010 roku, będzie niemal 1 metr niższy. Na Bugu i Narwi nie prognozuje się przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Reklama

Samorządy ogłaszają podwyższone stany gotowości służb - alarmy przeciwpowodziowe wprowadzono w sześciu powiatach: lipskim, kozienickim, garwolińskim, piaseczyńskim, otwockim oraz w gminie Przyłęk (powiat zwoleński). Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiecie sochaczewskim, płońskim, płockim, a także w miastach: Płocku, Warszawie oraz w Warce.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego całodobowo monitoruje i analizuje sytuację, zapewnia też bieżącą wymianę informacji m.in. z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewoda mazowiecki zalecił m.in. kontrolę miejsc przy wałach przeciwpowodziowych oraz postawienie w stan gotowości służb w województwie. W stan gotowości postawionych zostało 14 kompanii straży pożarnej, liczących łącznie ponad 700 osób. Policja ma pozostawać w stałym kontakcie z zarządcami dróg, a straż rybacka patrolować miejsca wykorzystywane przez rybaków oraz wędkarzy.