Francuski związkowiec wyróżniony przez prezydenta RP za pomoc „Solidarności”. Christian Cottet został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Z ramienia związku zawodowego przy zakładach samochodowych w Paryżu organizował pomoc dla działaczy „Solidarności” podczas stanu wojennego i po jego zakończeniu. Do dziś wspiera rozwój inicjatyw społecznych w Polsce. Odznaczenie wręczył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Christian Cottet w latach 80. odwiedzał Polskę kilkakrotnie dostarczając zebrane przez francuskich związkowców, nielegalne podczas stanu wojennego, środki finansowe. Kontaktował się wówczas, m.in. z Michałem Bonim, który dziś także uczestniczył w uroczystości. „Chciałem podziękować za to, co twój związek zrobił dla polskiej „Solidarności” podtrzymując nas na duchu, dając nam wsparcie materialne w trudnym okresie konspiracyjnym, ale także otwierając Francję na nas” - mówił Michał Boni.

Christian Cottet organizował również wyjazdy szkoleniowe dla działaczy „Solidarności”. Koordynował też wsparcie dla niezależnej prasy w Polsce. Zorganizował także obóz w Perigneux dla dzieci polskich opozycjonistów. Jak podkreślał wszystko to wynikało z jego miłości do Polski. Christian Cottet kontynuuje działania wspierające rozwój inicjatyw społecznych w naszym kraju. Obecnie aktywnie wspiera pro bono projekty Fundacji im. Zygmunta i Jana Karłowskich. Dzięki jego zaangażowaniu rozpoczęto rewitalizację parku zdrojowego w Horyńcu Zdroju, którego otwarcie planowane jest na połowę 2015 roku.

Order Zasługi Rzeczypospolitej nadawany cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.