WOLF - to kryptonim programu, z jakim do eurowyborów idzie Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego.

W Warszawie podczas konwencji w wystąpieniu programowym Jacek Wilk rozszyfrował kryptonim partii: "W" jak wyśmiewanie i wytykanie unijnych absurdów, "O" jak obserwowanie polskiego rządu, jak obstrukcja nowego unijnego prawa, "L" jak likwidacja zbędnych unijnych przepisów, "F" jak "fsadzanie" do więzienia skorumpowanych polityków.

"Jesteśmy zagrożeniem dla obecnego establishmentu" - mówił prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke. Jak dodał, "celem Nowej Prawicy jest dokonanie kontrrewolucji i radykalna zmiana tego, co jest, czyli celem jest powrót do normalności podkreślił Korwin-Mikke.

"Jeszcze Polska nie zginęła" - mówił z kolei wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy Piotr Najzer. Jego zdaniem, nadal trzeba walczyć o wolność i suwerenność ojczyzny.

"Orężem naszych przeciwników są akty prawne uchwalane poza granicami Polski, a które każdego dnia odbierają kawałek naszej wolności" - mówi Najzer. Jego zdaniem zmieniły się tylko metody walki. Piotr Najzer zaznacza, że to, że nadal Polska nie jest wolnym krajem - nie podlega dyskusji.

Na konwencji zaprezentowano kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego: Michała Marusika, Konrada Berkowicza, Krzysztofa Szpanelewskiego i Marcina Krzywkowskiego.