W Centralnym Archiwum Wojskowym odnaleziono nowe dokumenty dotyczące generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" - pisze "Nasz Dziennik".

Gazeta wyjaśnia, że archiwiści CAW natrafili na ich ślad podczas opracowywania akt internowanych żołnierzy AK. "To kilka dokumentów, arkusz ewidencyjny z życiorysem, przepustka z przekroczeniem granic ZSRR i Polski" - mówi Urszula Jardzioch, kierownik sekcji informacji i udostępniania akt Archiwum.

Archiwistka podkreśla - czytamy w "Naszym Dzienniku" - że ta dokumentacja, pochodząca z okresu 1945-1950, stanowi cenne uzupełnienie akt personalnych generała z okresu przedwojennego, które są w posiadaniu CAW.

Gazeta przypomina, że generał Fieldorf został aresztowany w listopadzie 1950 roku przez władze bezpieczeństwa. Oskarżono go pod spreparowanymi dowodami, że jako szef Kedywu AK wydawał rozkazy mające na celu likwidację oddziałów sowieckiej i polskiej komunistycznej partyzantki. W kwietniu 1952 roku został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w lutym następnego roku.