Szef SLD Leszek Miller uważa, że nie ma szczególnego powodu w tej chwili do organizowania Rady Gabinetowej w sprawie Ukrainy. Prezydent zwołał na piątek posiedzenie Rady a tematem ma być właśnie sytuacja na Ukrainie.

Miller uważa, że nie ma szczególnego powodu w tej chwili do organizowania takiego spotkania. Miller zaznaczył, że chodzi o informację dla prezydenta na temat działań rządu w kwestii Ukrainy. Według szefa SLD nie ma szczególnego powodu do zwoływania Rady, chyba że premier i rząd wiedzą coś więcej niż obywatele.

Radę Gabinetową zwołuje prezydent w celu omówienia kwestii szczególnie istotnych dla interesów państwa. Składa się ona z członków Rady Ministrów, a jej obradom przewodniczy prezydent.