Wybitny radiowiec - tak zmarłego Andrzeja Turskiego wspomina prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski. Jak podkreśla, Andrzej Turski zmienił radio, wprowadził w nim nowe standardy - był współtwórcą nowoczesnego radia.

Andrzej Siezieniewski zwraca uwagę, że to właśnie Turski stworzył standard tzw. "radia szybko mówionego" - mówienia szybkiego, ale precyzyjnego, z dobrą dykcją i dobrze ustawionym głosem. Ten standard, jak dodaje, powielany jest dzisiaj w radiu, ale też w telewizji.

Siezieniewski podkreśla, że Andrzej Turski był wybitnym dziennikarzem, ale też serdecznym i życzliwym człowiekiem. Był też, jak zaznacza, człowiekiem bardzo wymagającym i bezkompromisowym na gruncie profesjonalnym.

Andrzej Turski był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Miał 70 lat. Pracę w mediach rozpoczął w 1968 roku w Polskim Radiu, najpierw w Redakcji Młodzieżowej, której w latach 70. został kierownikiem, a następnie redaktorem naczelnym. Od 1982-go pełnił funkcję redaktora naczelnego Programu Trzeciego, a potem - dyrektora-redaktora naczelnego Programu Pierwszego Polskiego Radia. Był współautorem popularnych audycji radiowych, jak "Radiokurier", "Sygnały dnia", "W samo południe", czy "Życie na gorąco".