Ryszard Ś., prezydenta Tarnowa, podejrzany o przyjęcie łapówki, zostaje w areszcie. Sąd w Krakowie oddalił zażalenie adwokata.

Prezydent Tarnowa zostaje w areszcie. Krakowski sąd oddalił zażalenie jego obrońców, którzy domagali się uchylenia aresztu lub jego zamiany na poręczenie majątkowe w wysokości 250 tysięcy złotych.

Ryszard Ś. jest podejrzewany o przyjęcie 50 tysięcy złotych łapówki od jednej z firm budowlanych. Został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wrześniu.