Syrię od dzisiaj obowiązuje Międzynarodowa Konwencja o zakazie broni chemicznej. Dokładnie 30 dni temu- 14 września- Damaszek zgłosił akces do konwencji.

Syryjskie władze postanowiły współpracować z ONZ ws. niszczenia zasobów swojej broni chemicznej po tym, jak grupa międzynarodowych inspektorów potwierdziła fakt użycia takiej broni podczas wojny domowej w tym kraju.

Obecnie w Syrii pracuje ponownie 60 inspektorów ONZ, a ma być ich docelowo około 100. Ich zadaniem jest nadzorowanie niszczenia syryjskiej broni chemicznej.

Konwencja o zakazie broni chemicznej została podpisana w 1993 roku, a obowiązuje od 1997. Zakazuje produkcji, rozwoju, składowania, przekazywania i nabywania oraz użycia broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielenia informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępnienia danych na temat przemysłu chemicznego.

Nad przestrzeganiem traktatu czuwa Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, której siedziba znajduje się w Hadze. W minionym tygodniu organizacja ta dostała Pokojową Nagrodę Nobla.