Biskupi ujednolicili zasady postępowania w sprawie pedofilii duchownych. Episkopat przyjął watykańskie aneksy do obowiązującego już kościelnego prawa. Jest tam między innymi zapis o konieczności udostępnienia pomocy psychologicznej przez Kościół.

Takie praktyki są już stosowane - mówi sekretarz Episkopatu Polski biskup Wojciech Polak. Jako przykład podaje zachowanie biskupa polowego, który dla molestowanych dzieci zorganizował pomoc psychologiczną. Biskup Henryk Hoser zaoferował natomiast pomoc psychologów z poradni rodzinnej w podległej mu diecezji. To oczywiście nie muszą być specjaliści związani z Kościołem, zwłaszcza po takich przeżyciach jak najbardziej jest to zrozumiałe - podkreśla sekretarz Episkopatu Polski.

Abp. Michalik: Wielu przypadków pedofilii dałoby się uniknąć, gdyby relacje między rodzicami były zdrowe / Newspix / Lukasz Delmanowicz
Reklama

Drugi z aneksów mówi o postępowaniu biskupa, gdy w jego diecezji kapłan popełni takie przestępstwo. Trzeci zobowiązuje do konkretnych rozwiązań w formacji przyszłych księży.

Generalnie chodzi o wskazanie ścieżki postępowania - dodaje biskup Wojciech Polak. Jego zdaniem aneksy to vademecum i pomoc dla biskupów.

Razem z aneksami Episkopat Polski przyjął swoje stanowisko w sprawi pedofilii, w którym jeszcze raz podkreślono zasadę "Zero tolerancji dla takich przestępstw".