Emerytura obywatelska zamiast wypłacanej z ZUS-u - proponuje Twój Ruch. Szef nowego ugrupowania Janusz Palikot tłumaczył na konferencji prasowej, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja droga w utrzymaniu. Dodał, że utrudnia ona funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorcom.

Janusz Palikot zapewnił, że prawa nabyte emerytów byłyby zachowane. Dodał, że likwidacja ZUS-u doprowadziłaby do zaoszczędzenia pieniędzy na mechanizmie wypłacania świadczeń. Według Palikota na utrzymanie ZUS-owskich urzędników i - jak się wyraził - ociekających marmurami i złotem siedzib idą miliardy złotych. Dlatego - tłumaczy - wypłacaniem emerytur powinny zajmować się urzędy skarbowe.

Twój Ruch proponuje emeryturę obywatelską - powszechną i w takiej samej wysokości dla każdego. Lepiej zarabiający mogliby odpisywać od podstawy opodatkowania do 500 złotych miesięcznie. Pieniądze te byłyby przez nich inwestowane w zreformowany system Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Emeryturami obywatelskimi byliby objęci także rolnicy, ponieważ Twój Ruch postuluje likwidację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszystko po to, by - jak tłumaczą członkowie nowego ugrupowania - przepisy były proste i przyjazne dla ludzi.