Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa uzgodnili treść rezolucji w sprawie Syrii. Nakazuje ona Syrii zniszczenie broni chemicznej, ale nie zawiera automatycznej kary za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Projekt rezolucji jest kompromisem pomiędzy Rosją a krajami zachodnimi, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. Moskwa nie zgadzała się na żadne kary dla Syrii, Amerykanie uważali, że w rezolucji powinna znaleźć się groźba użycia siły. Ostatecznie ustalono, że zobowiązanie pozbycia się broni chemicznej będzie prawnie wiążące dla władz w Damaszku. Zgodnie z projektem rezolucji Syria nie będzie mogła używać, produkować, przechowywać i pozyskiwać broni chemicznej.

W razie naruszenia tych zapisów Syrii będą więc grozić konsekwencje na podstawie Rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych. Choć nie są one automatyczne to mogą obejmować sankcje ekonomiczne a nawet akcję militarną. 15 członków Rady Bezpieczeństwa rozpoczęło debatę nad projektem rezolucji w nocy naszego czasu. Dokument może być zatwierdzony jeszcze dzisiaj.