Hiszpania zaostrza walkę z korupcją. Rada Ministrów przyjęła tzw. Plan Regeneracji Demokracji - 40 propozycji, które mają pomóc w wykrywaniu faktów omijania Urzędu Skarbowego. Aby wszystkie zmiany można było wprowadzić w życie, trzeba będzie znowelizować 10 ustaw, w tym kodeks karny.

Rząd proponuje między innymi wprowadzenie dodatkowego nadzoru nad działaniem partii, karanie więzieniem za ich nielegalne finansowanie, przeprowadzanie zewnętrznych, niezależnych kontroli finansowych administracji i zakaz korzystania w ministerstwach z kart kredytowych na cele reprezentacyjne.

Firmy, którym udowodniono korupcję, nie mogłyby uczestniczyć w publicznych przetargach. Osoby pełniące ważne funkcje administracyjne musiałyby składać oświadczenia majątkowe przed objęciem stanowiska i po zakończeniu urzędowania.

W hiszpańskich sądach toczy się 1600 spraw związanych z korupcją. Są w nią uwikłani pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli, partie polityczne, a nawet rodzina królewska.