Punktualnie w południe w Warszawie rozpoczęła się manifestacja związków zawodowych NSZZ "Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Jej uczestnicy protestują między innymi przeciwko elastycznemu czasowi pracy i wydłużeniu wieku emerytalnego. Na czterodniową demonstrację przyjechali związkowcy z całej Polski.