Stowarzyszenie Republikanie domaga się od Hanny Gronkiewicz-Waltz oświadczenia, że - jeśli przegra w referendum - nie będzie komisarzem Warszawy. Powierzenie jej takiej funkcji od kilku dni rozważa premier.

Poseł Przemysław Wipler, na zwołanej przed stołecznym ratuszem konferencji prasowej, w imieniu Stowarzyszenia wzywał prezydent miasta do pogodzenia się z ewentualną przegraną i odejścia. W przeciwnym razie stałaby się ona - jak to określił - "okupantem miasta".

Apelując do warszawiaków o tłumne wzięcie udziału w referendum, wykorzystał niegdysiejsze słowa samej pani prezydent, wypowiedziane podczas kampanii "Idź na wybory, zmień kraj". Hanna Gronkiewicz-Waltz zachęcała, by głosować "nawet bez meldunku". Więc dziś, zgodnie z tą ideą, Republikanie mówią: "nie masz meldunku, ale tu mieszkasz i płacisz podatki, głosuj i zmieniaj miasto", podsumował Przemysław Wipler.

Stowarzyszenie Republikanie dzisiejszym apelem do warszawiaków rozpoczyna debatę poświęconą zarządzaniu stolicą. Zamierza objechać specjalnym autobusem wszystkie dzielnice po obu stronach Wisły, by dyskutować o potrzebach i bolączkach Warszawy. Zachęca też inne organizacje społeczne do wzięcia udziału w kampanii.