Wszystkie włoskie stacje radiowe i telewizyjne poinformowały o ostatecznym uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II i praktycznym zakończeniu procedury poprzedzającej jego kanonizację.

Nie wspomniały natomiast o tym media związane z Watykanem. Na czołowych miejscach głównych wydań dzienników radiowych i telewizyjnych znalazła się wiadomość o tym, że po lekarzach i teologach cud przypisywany wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II uznali teraz również kardynałowie i biskupi.

Otworem więc stoi przed nim droga do świętości. Podkreśla się rekordowe tempo obu procesów - beatyfikacyjnego, rozpoczętego niespełna trzy miesiące po jego śmierci oraz kanonizacyjnego, który zakończy się niecałe trzy lata po beatyfikacji.

Jako najbardziej prawdopodobną datę ceremonii wymienia się bowiem 8 grudnia tego roku, twierdząc, że jednocześnie świętym ogłoszony zostanie Jan XXIII, wyniesiony na ołtarze przez papieża Polaka w roku 2000. O bliskiej już jego kanonizacji milczą natomiast Radio Watykańskie i dziennik “L'Osservatore Romano”.