Brakuje pieniędzy na odnawianie szlaków turystycznych. Tak jest między innymi w Beskidzie Sądeckim i Pieninach.

W tym roku PTTK „ Beskid” w Nowym Sączu zamierzało odnowić 120 kilometrów ścieżek turystycznych, a środków wystarczy tylko na blisko 60. Wiele z nich nie było odświeżanych kilka lat, ale powinno się to robić częściej - tłumaczy wiceprezes sądeckiego oddziału PTTK Małgorzata Borsukowska- Stefaniczek. Jak dodaje niektóre z nich są mało widoczne, co może znacznie utrudnić turystom poruszanie się po terenie górskim.

Oktawian Duda, przewodnik beskidzki zaznacza, że wiele zaniedbanych szlaków znajduje się na terenach chronionych - w tym przypadku można się poruszać się tylko na znakowanych trasach.

Większość sądeckich gmin odmówiła PTTK częściowego pokrycia kosztów prac odnawiających górskie trasy ze względu na pilniejsze, ich zdaniem, wydatki.
PTTK "Beskid" w Nowym Sączu ma pod swoją opieką ponad 360 kilometrów szlaków turystycznych.