Dziś w Świątyni Opatrzności Bożej zostanie poświęcony pierwszy element pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej Tu-154 pod Smoleńskiem. Wcześniej odbędzie się msza koncelebrowana przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Jak wyjaśnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, oficjalne uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej mają rozpocząć się o godzinie 13. Najpierw zostaną złożone kwiaty przy tablicy wskazującej miejsce pochówku prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz innych osób, między innymi księży. W części podziemnej świątyni odbędzie się msza.

Aktor Olgierd Łukaszewicz odczyta nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej.

Szef resortu kultury zapowiada, że po mszy, koncelebrowanej przez kardynała Kazimierza Nycza, zostanie poświęcony pierwszy fragment pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Na pierwszej płycie, która jest jednocześnie kamieniem węgielnym widnieje polski orzeł. Gdy strona polska uzyska dostęp do terenu w Smoleńsku, kamień ten zostanie przewieziony na miejsce budowy pomnika.

Kamień węgielny, który zostanie dziś poświęcony ma około 230 centymetrów wysokości, ponad 2 metry szerokości oraz 32 centymetry grubości.