Większość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego ciągle nie może egzaminować kandydatów na prawo jazdy, którzy rozpoczęli kurs po 19 stycznia.
Reklama

WORD-y, które korzystają z systemu informatycznego Instytutu Transportu Samochodowego, nadal nie mają dostępu do tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę, czyli specjalnego systemu prowadzonego przez starostwa powiatowe i rejestrującego całą ścieżkę osoby starającej się o prawo jazdy.

Dlatego ośrodki, bojąc się odpływu klientów, szukają rozwiązań. WORD w Białej Podlaskiej, jako pierwszy w kraju, odstąpił od umowy z ITS. Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej dyrektor Zbigniew Kot, mimo wzywania producent oprogramowania nie wywiązał się z obowiązku zintegrowania z systemem starostw, w związku z czym podjęto decyzję o rozwiązaniu umówy.

W miniony weekend w Białej Podlaskiej wdrożono system, którego administratorem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Administruje ona również systemem prowadzonym w starostwach dlatego po zmianie operatora bialski WORD uzyskał dostęp do bazy Profili Kandydatów na Kierowców i od dziś wszystko przebiega właściwie - zapewnił dyrektor Kot. Dodał, że pierwsze profile kandydatów zostały już zaimportowane.

W podobnej sytuacji, jak dotychczas Biała Podlaska, jest ponad 30 innych ośrodków w całym kraju, które wybrały system ITS. Nie mają one dostępu do bazy Profili Kandydatów na Kierowców ponieważ konkurujący ze sobą producenci oprogramowania nie mogą się porozumieć co do sposobu jej udostępniania. ITS uważa, iż dostęp powinien być bezpłatny, PWPW domaga się z kolei zapłaty.

Część ośrodków, nie mogąc doczekać się rozwiązania sporu, także zastanawia się nad zmianą operatora swojego systemu. Inne, jak WORD w Lublinie, rozważają wykupienie w PWPW specjalnego interfejsu umożliwiającego zintegrowanie bazy PKK z już posiadanym systemem. Jak powiedział IAR zastępca dyrektora ośrodka w Lublinie Artur Banaszkiewicz, ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie do 25 lutego. Dodał, że najprawdopodobniej będzie się to wiązać z wniesieniem opłaty rzędu 25 tysięcy złotych, której zwrotu WORD będzie później dochodził od ITS lub PWPW.

Bez problemu nowe egzaminy może przeprowadzać zaledwie 15 WORD-ów w kraju. Czternaście z nich od razu umowę podpisało z PWPW, piętnastym jest ośrodek w Białej Podlaskiej, który zmienił operatora.