Zdecydowana większość Polaków - 89 proc. - dobrze ocenia organizację Euro 2012. 3 proc. wypowiada się o niej krytycznie, a 8 proc. nie ma na ten temat zdania - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

CBOS zbadał opinię na temat Euro 2012 wśród Polaków, a w ramach współpracy z ośrodkami badawczymi z Węgier i Słowacji - także w tych krajach.

CBOS zwrócił uwagę, że ze zrozumiałych względów więcej Słowaków i Węgrów uchylało się od odpowiedzi na to pytanie (odpowiednio 24 proc. i 18 proc. wskazań "trudno powiedzieć" ). Jednocześnie także w tych krajach zdecydowana większość obywateli mających jakąkolwiek wiedzę na temat tegorocznych mistrzostw Europy ma dobre zdanie o ich organizacji (66 proc. i 77 proc.).

Nieco bardziej krytyczni okazali się Słowacy, wśród których co dziesiąty badany interesujący się Euro 2012 (10 proc.) wyraził przekonanie, że było ono źle zorganizowane; na Węgrzech - co dwudziesty (5 proc.).

Według CBOS - niezależnie od wyników naszych piłkarzy - futbol cieszy się w Polsce dużą popularnością. Wyniki badań pokazują, że wśród Polaków jest więcej kibiców piłkarskich (62 proc.) niż wśród Słowaków (46 proc.) i Węgrów (43 proc.). Jednocześnie w komunikacie przesłanym w czwartek PAP podkreślono, że mistrzostwa Euro 2012 spowodowały znaczny wzrost zainteresowania futbolem w naszym kraju, a deklaracje notowane w Polsce w maju, czyli przed rozpoczęciem rozgrywek, były bardzo podobne do lipcowych wyników na Węgrzech i na Słowacji.

Jak podkreśla CBOS, Euro 2012 było tak ważnym wydarzeniem, że - niezależnie od zainteresowania piłką nożną - nie sposób było nie słyszeć, mieszkając w Polsce, o odbywających się rozgrywkach. Mimo że drużyny Słowacji i Węgier nie zakwalifikowały się do tegorocznych mistrzostw Europy, także zdecydowana większość obywateli tych krajów słyszała o nich. Tylko co czwarty dorosły mieszkaniec sąsiadującej z obydwoma współgospodarzami mistrzostw Słowacji (25 proc.) nie słyszał o tym wydarzeniu, a w nieco bardziej oddalonych Węgrzech - co trzeci (36 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 5 - 12 lipca 2012 roku na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Sondaż na Słowacji (FOCUS) przeprowadzono w dniach 3-10 lipca 2012 roku na grupie liczącej 1026 osób. Z kolei na Węgrzech badanie (TÁRKI) realizowano w dniach 12-17 lipca 2012 roku na grupie 999 osób. Dane dotyczące Polski zostały zaprezentowane w komunikacie CBOS "Sukces Euro 2012", oprac. K. Pankowski, lipiec 2012.