Premier Donald Tusk przybył w piątek rano do Pragi, gdzie weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Grupy przed szczytem UE zadeklarują wsparcie dla działań na rzecz wzrostu gospodarczego.

Spotkanie będzie okazją m.in. do przygotowania się do posiedzenia Rady Europejskiej 28 i 29 czerwca w Brukseli.

Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier wystosują wspólny list do przewodniczących Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w którym zadeklarują wsparcie dla działań na rzecz polityki wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności gospodarczej UE.

Komisja Europejska chce, by na szczycie 28-29 czerwca przywódcy unijni podjęli konkretne zobowiązania w kierunku unii gospodarczej i bankowej.

Reklama

Spotkanie będzie też okazją do podsumowania działań w trakcie przewodnictwa Czechów w Grupie Wyszehradzkiej, a także omówienia planów na kolejny rok.

Od 1 lipca przez rok pracami grupy będzie kierowała Warszawa

Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Premiera szef rządu przedstawi w Pradze program polskiego przewodnictwa.

Działania naszej prezydencji w Grupie będą koncentrowały się na sprawach unijnych, głównie na negocjacjach budżetu UE na lata 2014-2020 oraz na polityce spójności.

W zeszłym tygodniu wiceszef MSZ Janusz Cisek mówił w Senacie, że jednym z głównych zadań polskiej prezydencji będzie wypracowanie wspólnego stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej w negocjacjach nad europejskim budżetem 2014-2020. Chodzi m.in. o działania na rzecz utrzymania polityki spójności w jak największym wymiarze.

Dla naszego przewodnictwa istotnymi sprawami będą też: bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie szerokiego wsparcia politycznego dla projektu budowy korytarza gazowego Północ-Południe, podjęcie tematu wydobycia gazu łupkowego, rozwój współpracy państw Grupy w zakresie energetyki jądrowej, a także bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej.

Podczas spotkania w stolicy Czech premierzy czterech państw przyjmą wspólne oświadczenie na temat kończącej się prezydencji czeskiej w Grupie.

Premierzy omówią najważniejsze sprawy z agendy unijnej, w tym bezpieczeństwo energetyczne oraz kwestie rynku wewnętrznego UE i konkurencyjności.