Sześć na dziesięć osób ankietowanych przez grupę badawczą Ipsos opowiedziałoby się za pozostaniem ich krajów w strefie euro. Tyle samo osób opowiedziało się za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie.

Poparcie dla wspólnej waluty było najsilniejsze w Grecji, gdzie trzy czwarte ankietowanych opowiada się i za euro, i za referendum.

"Mimo zamieszania, niepewności i dyskusji w tych kluczowych państwach, wydaje się, że obecnie ludzie pragną trzymać się euro" - powiedział wiceprezes Ipsos John Wright.

"Sądzę, że to pozytywny sygnał w sprawie euro jako takiego. Ludzie nie mają chęci go porzucać - jeszcze nie" - dodał.

Poparcie dla referendum w sprawie euro było najmocniejsze w Niemczech (7 na 10 osób "za").

Agencja Reutera pisze, że obecnie unijni ministrowie otwarcie mówią o możliwości wyjścia Grecji ze strefy euro i, namawiając Ateny do realizacji reform w celu uzyskania pakietu pomocowego, przygotowują plany na taką ewentualność.