Antoni Macierewicz, Zbigniew Girzyński, Krzysztof Lipiec, Marek Kuchciński i Beata Szydło - to niektórzy z kandydatów na szefów okręgów PiS zaproponowani przez Jarosława Kaczyńskiego i kierownictwo partii - wynika z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do władz PiS.

W sobotę i niedzielę zjazdy, na których członkowie partii wybiorą przewodniczących regionów, są zaplanowane w okręgach: wałbrzyskim, bydgoskim, zielonogórskim, piotrkowskim, radomskim, rzeszowskim, częstochowskim, kieleckim, elbląskim, olsztyńskim, szczecińskim, toruńskim, chrzanowskim, tarnowskim, płockim, opolskim, krośnieńskim i koszalińskim. Kolejne odbędą się w następny weekend.

Według informacji PAP ze źródeł zbliżonych do władz partii, specjalne wystąpienie do uczestników zjazdów okręgowych przygotował prezes PiS; Kaczyński dziękuje w nim członkom zjazdów okręgowych za lojalność wobec partii i zapewnia, że PiS będzie dążyło do zmian, których Polska potrzebuje.

Każda z 40 okręgowych struktur partii będzie głosować nad jednym kandydatem na szefa, zarekomendowanym przez prezesa PiS. Kaczyński w czwartek i piątek konsultował nominacje z komitetem politycznym PiS. Komitet, z Kaczyńskim na czele, podejmował decyzje, kto zostanie zaproponowany na szefa okręgu na podstawie szczegółowych planów działania, przedstawionych przez chętnych do objęcia tych funkcji.

Reklama

Na szefów okręgów zgłosiła się większość obecnych pełnomocników okręgowych struktur PiS. W niektórych miejscach tylko oni wyrazili chęć startu i złożyli wymagany plan działania i dostali rekomendację władz.

Reklama

Według informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł zbliżonych do władz partii, tak było m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Łodzi, gdzie rekomendację otrzymali odpowiednio posłowie: b. szef CBA Mariusz Kamiński, Andrzej Adamczyk, Krzysztof Michałkiewicz i szef młodzieżówki PiS Marcin Mastalerek.

W niektórych województwach, tak jak w świętokrzyskim, o szefostwo w regionalnym PiS ubiegało się kilku kandydatów. Według informacji uzyskanych przez PAP, w Kielcach władze partii zdecydowały się poprzeć obecnego pełnomocnika okręgowego partii posła Krzysztofa Lipca; kierownictwo PiS nie zaakceptowało kandydatury wdowy po Przemysławie Gosiewskim, senator Beaty Gosiewskiej. Z kolei w Olsztynie zgłosili się: obecny pełnomocnik okręgowy, poseł Jerzy Szmit i posłanka Iwona Arent - kierownictwo PiS poparło Szmita.

Pełniący obowiązki szefa lubuskiego PiS Marek Ast uzyskał rekomendację na stanowisko prezesa regionalnych struktur partii - poinformował PAP sekretarz lubuskiego PiS Robert Paluch. Obok posła Asta o stanowisko prezesa lubuskiego PiS ubiega się poseł Jerzy Materna.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez PAP, do zmian na stanowisku szefa okręgu, jeżeli lokalni działacze PiS poprą kandydata wskazanego przez kierownictwo, dojdzie w okręgu toruńskim i piotrkowskim. W Toruniu o głosy ubiegać będzie się poseł Zbigniew Girzyński (dotychczas okręgowym PiS kierował tam Łukasz Zbonikowski), a w Piotrkowie Trybunalskim Antoni Macierewicz (dotychczas okręgowym PiS kierował tam Dariusz Seliga).

W Koninie zgłoszony został poseł Witold Czarnecki; dotychczas szefem regionu był Zbigniew Dolata.

W Katowicach - wynika z informacji uzyskanych przez PAP - władze PiS poparły posła Grzegorza Tobiszowskiego, w Krośnie - wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Gliwicach - Jerzego Polaczka, Rzeszowie - Stanisława Ożoga, Częstochowie - Szymona Giżyńskiego, Poznaniu - Tomasza Dziubę, Wrocławiu - Dawida Jackiewicza, Siedlcach - Arkadiusza Czartoryskiego, Radomiu - Marka Suskiego, Koszalinie - Czesława Hoca, Elblągu - Leonarda Krasulskiego, Płocku - Wojciecha Jasińskiego, Chełmie - Sławomira Zawiślaka, Kaliszu - Adam Rogackiego, Pile - Maksa Kraczkowskiego, Chrzanowie - Beatę Szydło, Wałbrzychu - Annę Zalewską, Szczecinie - Leszka Dobrzyńskiego, Nowym Sączu - senatora Stanisława Koguta.