37 proc. mieszkańców Litwy uważa, że głównym zadaniem polityki zagranicznej kraju powinno być polepszenie stosunków z Rosją - wykazał sondaż instytutu Prime Consulting, który zamieścił w poniedziałek tygodnik "Veidas".

Tylko 1,8 proc. uczestników sondażu sądzi, że priorytetem litewskiej polityki zagranicznej ma być poprawa stosunków z Polską.

17,8 proc. respondentów uważa, że Litwa swą politykę zagraniczną powinna przede wszystkim zorientować na ściślejszą współpracę z państwami skandynawskimi, 16,6 proc. opowiada się za ściślejszą współpracą z państwami bałtyckimi. 12,8 proc. badanych opowiada się za polityką zbliżenia z USA, a 9,6 proc. - z Niemcami i Francją.

O,6 proc. wyraża opinię, że Litwa przede wszystkim powinna poprawić stosunki z Białorusią, a 0,4 proc. - z innymi państwami WNP.

"Veidas" zamieszczając sondaż, przypomina, że "obecne stosunki Litwy z państwami sąsiednimi nie są doskonałe, a z niektórymi sąsiadami - w stanie opłakanym". W ocenie tygodnika "najgorzej układają się stosunki Litwy z Polską i Rosją".

Sondaż przeprowadził Instytut Prime Consulting w dniach 15-18 stycznia. Wzięło w nim udział 500 mieszkańców dużych miast Litwy.