Lek stosowany przy endometriozie, która prowadzi do niepłodności kobiet, preparaty używane przy zapaleniu stawów i raku piersi - znajdują się na liście leków refundowanych, która zacznie obowiązywać w środę. Refundacją objęto 279 nowych produktów.

Z tych 279 nowych produktów leczniczych, objętych refundacją, 256 jest generycznych; 22 zawierających substancje czynne dotychczas nieobecne w wykazach; 1 refundowany w nowym wskazaniu. Łącznie na listach znajdzie 3491 produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że proponowane zmiany spowodują oszczędności o blisko 215 mln zł w skali roku.

W wykazach refundacyjnych znalazły się nowe leki

Są one stosowane w nietrzymaniu moczu i częstomoczu, w zapobieganiu nudnościom wywołanym przez chemioterapię oraz przepisywane w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Wśród produktów leczniczych, których do tej pory nie było w wykazach refundacyjnych, są także leki zawierające substancję czynną dienogest, używane w leczeniu endometriozy. Szacowany koszt objęcia refundacją tych produktów to ok. 3,2 mln w skali roku. Endometrioza to rozrost błony śluzowej macicy (endometrium). Choroba ta powoduje niedrożność jajowodów i może prowadzić do bezpłodności.

Refundowane są także leki zawierające substancję czynną anastrozol stosowane w leczeniu wczesnego raka piersi w pierwszym rzucie hormonoterapii.

W wykazach refundacyjnych są również leki zawierające substancję czynną atomoksetynę używane w terapii nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe.

Refundowane są też leki zawierające substancję czynną olanzapina stosowane przy schizofrenii oraz leki zawierające substancję czynną fentanyl, w postaci aerozolu do nosa używany w przypadku bólu u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową.

W wykazie leków uzupełniających wydawanych z 30 proc. odpłatnością pacjenta umieszczono produkt leczniczy zawierający substancje czynne estradiol, dydrogestron, jest on stosowany w terapii hormonalnej.

Z wykazów leków refundowanych usunięte zostały 382 produkty lecznicze

MZ informuje, że na wniosek firm farmaceutycznych, z wykazów leków refundowanych usunięte zostały 382 produkty lecznicze. Obniżono poziom limitu dla 1055 pozycji lekowych, natomiast dla 299 dokonano podwyżek limitów. Według resortu zdrowia zmiany limitów wynikały z podwyżek i obniżek cen dokonanych na wnioski przedsiębiorców farmaceutycznych. Wynikało to także z wpisania nowych produktów leczniczych do wykazów, w tym tańszych odpowiedników referencyjnych oraz z utworzenia nowych i rozszerzenia obecnie istniejących grup limitowych.

Minister zdrowia, podejmując decyzję o objęciu refundacją leków, zapoznaje się z rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych.