Konferencja "Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych dla kobiet i mężczyzn szansą na aktywne uczestnictwo w rynku pracy" organizowana jest przez MPiPS, w ramach polskiej prezydencji. Wezmą w niej udział m.in. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz wiceprzewodnicząca KE, komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa Viviane Reding.

Z raportu Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci przygotowanego dla polskiej prezydencji, który zostanie zaprezentowany na konferencji, wynika, że ok. 30 proc. europejskich kobiet w wieku produkcyjnym, które mają dzieci, nie jest aktywna zawodowo lub pracuje w niepełnym wymiarze godzin z powodu braku placówek opieki instytucjonalnej dla dzieci. Pracujące zawodowo kobiety poświęcają 39 godzin tygodniowo na prace domowe i rodzinne, a mężczyźni - tylko 26 godzin. Fakt posiadania dzieci wpływa inaczej na zatrudnienie kobiet i mężczyzn: wskaźnik zatrudnienia kobiet spada o 12 proc., podczas gdy mężczyzn wzrasta aż do 10 proc.

"Konferencja ma pobudzić dyskusję między różnymi stronami: rządami, organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi i Komisją Europejską na temat polityki rodzinnej, czyli czegoś, co nie jest twardo uregulowane dyrektywami, a dotyczy kompetencji krajów członkowskich UE" - powiedziała w rozmowie z PAP dr Monika Ksieniewicz z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS.

Elastyczne formy zatrudnienia, więcej żłobków i przedszkoli - recepta na aktywizację zawodową kobiet

Jak podkreśliła, o ile w przypadku równości płci mamy wachlarz dyrektyw zakazujących dyskryminacji, to w przypadku polityki na rzecz rodzin możemy jedynie wymieniać się najlepszymi praktykami w zakresie mechanizmów godzenia rol. "Takimi mechanizmami mogą to być np. elastyczne formy zatrudnienia (o czym będzie mówił rządowy ekspert z Holandii), mogą to być ułatwienia przy zakładaniu żłóbków i przedszkoli (o czym będzie mówił gość z Włoch) ale też kampanie świadomościowe łamiące stereotyp, że dzieci mają tylko matki (o czym będzie mowa w panelu o roli ojców w polityce godzenia ról)" - dodała Ksieniewicz.

Zaznaczyła, że rządy, organizacje pozarządowe i KE mogą dawać wytyczne, promować różne rozwiązania, ale najwięcej w tej kwestii maja do powiedzenia przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców, czemu też jest poświęcony osobny panel. "Dyskusja na konferencji ma pomoc w uzmysłowieniu różnym podmiotom, że wszyscy razem musimy stawić czoła wyzwaniom demograficznym, a teraz też kryzysowi gospodarczemu" - powiedziała.

Ksieniewicz przypomniała, że konferencji towarzyszy spotkanie ministrów ds. równości płci, rodziny i zatrudnienia, którzy w grudniu na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) przyjmą konkluzje w tej sprawie. "Europejski instytut ds. równości płci opracował przekrojowy raport na temat tego, jak wygląda polityka godzenia ról w 27 krajach UE" - dodała.

Podczas konferencji Trio Prezydencji - Polska, Dania i Cypr - uroczyście podpisze wspólną deklarację na rzecz działań w zakresie promowania równości płci podczas 18-miesięcznego sprawowania przewodnictwa w Radzie UE.