O interesy przedsiębiorców będzie dbało 22 reprezentantów tego środowiska. Tylu nowych posłów wpisało w rubryce zawód właśnie „przedsiębiorca”. Kandydowało ich łącznie 455 (wg danych Sejmometr.pl).
Najwięcej przedsiębiorców będzie zasiadać w klubie Ruchu Palikota (9 osób) i Platformy Obywatelskiej (7 przedstawicieli).
Z list Ruchu Palikota wszedł m.in. Wojciech Pękalski, który kandydował w Elblągu. Zasłynął, kiedy kontrkandydat z PSL zarzucił mu kryminalną przeszłość. Pękalski skierował sprawę do sądu w trybie wyborczym, ale przegrał. Okazało się, że w latach 90. został trzykrotnie skazany za pobicia i groźby. Wyrok uległ już zatarciu.