Szef resortu przypomniał, że dyrektywa został przyjęta w ub. piątek w Brukseli przez ministrów sprawiedliwości krajów UE. Ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony pokrzywdzonego przed próbami nękania go w przypadkach przemieszczenia się sprawcy do innego kraju w ślad za ofiarą, która uzyskała już ochronę prawną w kraju macierzystym.

"Jeśli ofiara wyjechała np. do Wielkiej Brytami i mimo że ma wyrok polskiego sądu, który mówi, że sprawca nie może się do niej zbliżać, to ten wyrok na Wyspach nie działał. Teraz będzie inaczej" - mówił Kwiatkowski.

Zwrócił uwagę, że UE od wielu lat współdziała w przypadku ścigania przestępców. Teraz pokazaliśmy, że Europa może być również skuteczna i zjednoczona w przypadku ochrony ofiar.

Minister przypomniał, że dyskusje nad tekstem trwały od ponad dwóch lat. Wypracowanie kompromisu nie udało się wcześniejszym prezydencjom, tym większy jest sukces polskiej prezydencji.

Kwiatkowski zwrócił uwagę, że rocznie w Polsce jest ponad 100 tys. wyroków skazujących sprawców przemocy w rodzinie. Dodał, iż opierając się na policyjnych statystykach w ub. roku założono ponad 134 tys. nowych, tzw. niebieskich kart informujących o przemocy domowej.

Krzywonos uważa, że każda ustawa, która pomaga w pracy, jest bardzo ważna

"W przypadku ponad 82 tys. ofiarą była kobieta, w ponad 12 tys. ofiarą był mężczyzna, w ponad 26 tys. ofiarami były dzieci do lat 13, a przypadku 13 tys. - dzieci od 13 do 18 lat" - wyliczał.

W spotkaniu z mediami ministrowi towarzyszyła Henryka Krzywonos, którą Kwiatkowski przedstawił jako "symbol nie tylko Solidarności, ale symbol niesienia pomocy innemu człowiekowi, symbol pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach".

Przypomniał, że kobieta "wychowywała 12 dzieci z rodzin, które im szansy na to dobre wychowanie nie dały".

Krzywonos, która wspomniała, iż jest doradcą Rzecznika Praw Dziecka, uważa, że każda ustawa, która pomaga w pracy, jest bardzo ważna.

Zaapelowała o udział w wyborach i oddanie głosów na PO, bo tylko zwycięstwo Platformy jest szansą na dalszy rozwój kraju.