Po ubiegłomiesięcznym spadku, w lipcu CBOS odnotował poprawę notowań rządu - obecnie należą one do najlepszych w tym roku. Poparcie dla rządu deklaruje 38 proc. dorosłych Polaków (od czerwca wzrost o 6 punktów procentowych). Zwiększył się też poziom akceptacji premiera Donalda Tuska.

Liczba przeciwników obecnego gabinetu zmniejszyła się w ciągu ostatniego miesiąca z 32 proc. do 26 proc. Obojętność wobec rządu nie uległa zmianie (33 proc.). W tym roku równie wiele zwolenników rząd miał jedynie w styczniu.

Polepszyły się też opinie o wynikach działalności gabinetu Donalda Tuska. Dobrze ocenia je 40 proc. badanych (o 6 punktów procentowych więcej niż w czerwcu). Niezadowolenie z efektów pracy rządu wyraża 44 proc. ankietowanych (spadek o 9 pkt proc.). 16 proc. nie ma zdania.

W porównaniu z czerwcem zwiększyła się też akceptacja premiera Donalda Tuska. W okresie od marca do czerwca więcej było niezadowolonych niż zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk, w lipcu natomiast proporcje się odwróciły. Obecnie zadowolenie z szefa rządu (44 proc., od ubiegłego miesiąca wzrost o 6 pkt proc.) przeważa nad niezadowoleniem (40 proc., spadek o 6 pkt proc.). 16 proc. nie miało zdania.

Reklama

Poprawiły się ponadto opinie o prowadzonej przez rząd polityce gospodarczej. W lipcowym sondażu CBOS dobrze ocenia ją co trzeci respondent (33 proc.), co oznacza wzrost o 5 punktów proc. w porównaniu z czerwcem. Nadal jednak - zauważa CBOS - przeważa pogląd, że polityka obecnego gabinetu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (uważa tak 51 proc. badanych, spadek o 9 pkt proc. w stosunku do czerwca).

CBOS odnotowuje, że rząd Donalda Tuska ma najwięcej zwolenników wśród mieszkańców miast liczących 501 tys. i więcej ludności (46 proc.), w miastach od 20 tys. do 100 tys. ludności (44 proc.), wśród respondentów z wykształceniem średnim (48 proc.) i wyższym (46 proc.) oraz wśród osób o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł (53 proc.). Najbardziej przychylni rządowi są: średni personel, technicy oraz badani pracujący na własny rachunek poza rolnictwem, pracownicy administracyjno-biurowi i kadra kierownicza.

Z kolei najwięcej przeciwników rządu jest wśród osób źle oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego, rolników i osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych.

Według sondażu, przychylność dla rządu Tuska deklarują przede wszystkim zdeklarowani wyborcy PO. Rząd jest dość dobrze odbierany przez sympatyków PSL i SLD, wśród których ma więcej zwolenników niż przeciwników. Niechętny rządowi jest w zdecydowanej większości (77 proc.) elektorat PiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca - 6 lipca 2011 roku na liczącej 1080 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.