Komunistyczna Partia Chin (KPCh), największa partia polityczna na świecie, poinformowała w piątek, że liczba jej członków przekroczyła w ubiegłym roku 80 mln, czyli wynosi niemal tyle ilu jest mieszkańców Niemiec.

Liczba osób należących w Chinach do rządzącej partii wzrosła w 2010 roku do 80,27 mln i była o 2 mln większa niż w roku 2009 - poinformował na konferencji prasowej wysokiej rangi funkcjonariusz KPCh, Wang Qinfeng.

Jak podkreśla agencja AP członkostwo w partii komunistycznej oznacza w Chinach awans społeczny i dostęp do stanowisk, które często pociągają za sobą dodatkowe korzyści związane np. z opieką medyczną czy emeryturami.

Według Wanga w 2010 roku o członkostwo starało się 21 mln ludzi, jednak przyjęto tylko 14 proc.

Ubiegający się o członkostwo w KPCh potrzebują rekomendacji od obecnych członków oraz z miejsca pracy świadczących o ich lojalności i "dobrym zachowaniu". Muszą również przedstawić esej na temat poparcia dla partii komunistycznej.

1 lipca KPCh będzie obchodziła 90. rocznicę powstania. Z tej okazji państwowe media publikują informacje, w których przekonują, że Chiny właśnie jej zawdzięczają szybki rozwój gospodarczy.

Według Wanga 24 mln członków partii to rolnicy, ponad 38 proc. to kobiety, a ponad jedna czwarta ma mniej niż 35 lat.

9264055