By wniosek przeszedł, potrzebnych było 101 głosów.

W swym wystąpieniu Necas napomniał parlamentarzystów, by koncentrowali się na sprawach istotnych dla państwa. "Jeśli nie przeprowadzimy reform, to wtedy będzie oczywiste, że istnienie tego rządu nie ma sensu" - powiedział premier.

Socjaldemokratyczna opozycja zarzuciła szefowi rządu niedostatek zdolności przywódczych. "Żyjemy w kraju, którym nikt nie rządzi" - stwierdził lider Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności było pierwszą próbą stabilności koalicji, która w ostatnich dniach przetrwała także pierwszy poważny kryzys rządowy. Wewnątrz koalicji doszło do kryzysu zaufania na skutek ujawnionych dwa tygodnie temu podejrzeń korupcyjnych wobec wchodzącej w jej skład partii Sprawy Publiczne.

Premierowi udało się wyjść z tego kryzysu, dokonując zmian personalnych w rządzie.