Ruch Autonomii Śląska apeluje do mieszkańców woj. śląskiego i opolskiego, by zgłaszali jego przedstawicielom nieprawidłowości związane z odmawianiem przez rachmistrzów spisowych wpisywania narodowości śląskiej.
Będą one przekazywane prokuraturze. Lider ruchu Jerzy Gorzelik zapewnia, że na razie pojawiają się pojedyncze takie sygnały.
Wszystkie otrzymane od mieszkańców sygnały o nieprawidłowościach ruch zamierza zgłaszać do prokuratury. Gorzelik wyjaśnił, że ruch nie występuje w ten sposób przeciw Głównemu Urzędowi Statystycznemu, lecz przeciw niekompetencji poszczególnych rachmistrzów. Wskazał, że przedstawiciele urzędu zwracali się już, aby wszystkie takie przypadki zgłaszać do urzędu w postaci zażaleń. Według Ruchu Autonomii Śląska ze wstępnych danych wynika, że uzyskana w powszechnym spisie w 2002 roku liczba około 173 tysięcy osób deklarujących narodowość śląską zostanie pomnożona.