Hyundai może się spodziewać najazdu Żandarmerii Wojskowej. Chodzi o nową reklamę, w której aktor Tomasz Karolak przebrał się w mundur oficera Wojska Polskiego. Mundur i jego części są prawnie chronione, a Hyundai nie wystąpił o zgodę na jego wykorzystanie, choć powinien.
– To jest przegięcie i bezprawne wykorzystywanie symboli wojskowych w postaci munduru do promowania jakiegoś produktu. Takie działanie jest sprzeczne z prawem i należy je jednoznacznie potępić – mówi zbulwersowany gen. dyw. Bogusław Pacek, radca ministra obrony narodowej.
Departament prasowo-informacyjny MON potwierdził, że nikt nie występował w tej sprawie do resortu o zgodę na używanie munduru żołnierza Wojska Polskiego do celów reklamowych. Sprawą zajmuje się oddział dyscypliny wojskowej w departamencie wychowania i promocji MON. Zdaniem ministerstwa Tomasz Karolak jest przebrany w reklamie w mundur podpułkownika wojsk inżynieryjnych wchodzących w skład wojsk lądowych. Zgodnie z ustawą z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. nr 31, poz. 130) używanie munduru przez cywilów jest prawnie zakazane. Jest tylko kilka wyjątków. Mogą go używać młodzież, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w organizacjach militarnych, które zawarły porozumienie o współpracy z MON.