Gwarantowanie wolności słowa w mediach, cyfryzacja, reforma finansowania TVP i Polskiego Radia oraz prace nad nową ustawą o mediach publicznych - to priorytetowe zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na najbliższe trzy lata.

Zawarto je w zaprezentowanym we wtorek dokumencie: "Strategia regulacyjna na lata 2011-2013".

W 2011 r. KRRiT chce rozpocząć prace nad zmianami w funkcjonowaniu mediów publicznych. "Nowelizacja, a być może nowa ustawa o mediach publicznych, będzie miała dwa źródła. Pierwsze to projekt twórców. Ten projekt jest przecież w drukach sejmowych, nad nim nie trwają niestety prace. My chcemy pomóc ożywić te prace" - zapowiada przewodniczący KRRiT Jan Dworak.

"Drugie źródło to (...) wszystkie doświadczenia, które mamy z 20-letniej historii funkcjonowania mediów publicznych w demokratycznej Polsce i doświadczenia zagraniczne" - powiedział Dworak.

Prace nad ustawą KRRiT chce podjąć w ścisłej współpracy z Prezesem Rady Ministrów. Według KRRiT ta zapisana w ustawie współpraca (wspólne projektowanie kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji) była do tej pory dość "przypadkowa", teraz ma być bardziej "zorganizowana i formalna". W drugiej połowie roku KRRiT chce ustalić procedurę regularnych spotkań z rządem i zasad przepływu informacji.

W drugiej połowie 2011 r. KRRiT ma przedstawić program działań na rzecz podniesienia ściągalności abonamentu

Ponadto strategia KRRiT zakłada "działanie na rzecz swobody wypowiedzi w mediach elektronicznych". W pierwszej połowie 2011 r. w Krajowej Radzie ma powstać m.in. nowe stanowisko ds. ochrony swobody wypowiedzi (rozważano nawet powołanie odrębnego departamentu).

W drugiej połowie 2011 r. KRRiT ma przedstawić program działań na rzecz podniesienia ściągalności abonamentu. Obecnie jedynie ok. połowa z prawie 14 milionów istniejących w Polsce gospodarstw domowych ma zarejestrowane odbiorniki rtv. Jednocześnie spośród zarejestrowanych odbiorców indywidualnych w 2010 roku abonamentu rtv nie płaciło ok. 63 proc.

Jeszcze gorzej jest z opłacaniem abonamentu przez firmy - na ponad 166 tys. firm i instytucji posiadających odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne abonamentu nie opłaca aż 95 proc.

Dworak podkreśla, że niezbędne jest "takie uszczelnienie ustawy abonamentowej, żeby nie istniała możliwość, chętnie niestety wykorzystywana, chociaż niezgodna z prawem, nierejestrowania odbiorników".

W I połowie tego roku ma się też rozpocząć wdrażanie przepisów znowelizowanej Ustawy o rtv w zakresie planów programowo-finansowych. Jak poinformował jeden z członków KRRiT Sławomir Rogowski, KRRiT ukończyła właśnie pierwszą wersję rozporządzenia w tej sprawie.

Plany programowo-finansowe będą swoistą formą licencji programowych

"Jest to nowa forma finansowania mediów publicznych - dysponowanie środków abonamentowych. Środki abonamentowe będą teraz dedykowane do spółek w sposób przedmiotowy, a nie będzie to rodzaj nadziałów podmiotowych. To spowoduje, że misja, szczególnie zagrożona w TVP, wróci na swoje miejsce. Taką mamy nadzieję" - mówił Rogowski.

"Liczymy, że spowoduje to powrót do uprawiania pewnych gatunków: publicystyki, informacji, teatru, szlachetnego filmu, wysokiej kultury, programów dla mniejszości narodowych, że one zajmą swoje właściwe miejsce, bo nadmierna komercjalizacja TVP doprowadziła do zarzucenia wielu z tych gatunków" - dodał.

Plany programowo-finansowe będą swoistą formą licencji programowych. Projekt planu tworzy nadawca, ale jego ostateczny kształt musi być uzgodniony z KRRiT, która ma zadbać, by plan ten gwarantował realizacje misji. Dopiero tak uzgodniony dokument będzie podstawą do finansowania lub dofinansowania publicznych programów ze środków abonamentowych.

W pracach nad strategią KRRiT, oprócz członków Krajowej Rady, uczestniczyli także eksperci zewnętrzni: Karol Jakubowicz, Tadeusz Kowalski, Edwin Bendyk, piotr Radziszewski, Robert Kozak, Mirosław Chojecki i Krzysztof Wojciechowski.