Większość Polaków (65 proc.) negatywnie ocenia kierunek zmian w Polsce, a co czwarty badany (23 proc.) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; jedna ósma (12 proc.) nie potrafiła wyrazić opinii na ten temat - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej, w marcu nastąpiło dalsze pogorszenie nastrojów społecznych, które dotyczy sytuacji w kraju czy kondycji polskiej gospodarki, jak również oceny własnych warunków materialnych i standardu życia.

Na poziomie z lutego utrzymują się oceny dotyczące sytuacji politycznej w kraju. Połowa (50 proc.) Polaków uważa, że jest ona zła, a ponad jedna trzecia (35 proc.) określa ją jako przeciętną. W stosunku do ubiegłego miesiąca w niewielkim stopniu przybyło osób zadowolonych z kondycji politycznej kraju - wzrost o 3 punkty, do 11 proc.

Gorzej niż przed miesiącem - jak podkreśla CBOS - oceniana jest sytuacja gospodarcza. O 7 punktów proc. (do 48 proc.) wzrósł odsetek ankietowanych źle oceniających stan polskiej gospodarki. Zmalała natomiast - z 37 do 32 proc. - grupa osób, które przeciętnie oceniają stan gospodarki. 17 proc. ma dobrą opinię na ten temat.

"Oceny ogólnej sytuacji w kraju, a zwłaszcza oceny kondycji polskiej gospodarki, dawno już nie były tak złe jak w tym miesiącu"

Według CBOS niepokojące są najnowsze oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Co prawda nie zmieniła się liczba respondentów określających je jako złe (14 proc.), jednak znacząco ubyło tych, którzy są zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej - spadek o 11 punktów, do 33 proc. O tyle samo (do 53 proc.) wzrosła liczba osób twierdzących, że sytuacja jest przeciętna.

Centrum pytało także o sytuację w zakładach pracy. Prawie połowa (49 proc.) pracowników ocenia ją dobrze, blisko jedna piąta (18 proc.) - źle, a pozostali - 33 proc. - określają ją jako przeciętną.

"Oceny ogólnej sytuacji w kraju, a zwłaszcza oceny kondycji polskiej gospodarki, dawno już nie były tak złe jak w tym miesiącu. W przypadku rozwoju sytuacji w Polsce podobne nastroje społeczne obserwowaliśmy dwa lata temu, jeśli zaś chodzi o stan gospodarki - równie wysoki poziom opinii krytycznych notowaliśmy ostatnio w 2005 roku" - podkreślono w podsumowaniu sondażu.

Badanie CBOS zostało zrealizowane w dniach 3-9 marca na 950-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.