Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że konieczne jest zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy samorządowej. Jego kancelaria przygotowuje pakiet projektów ustaw, które miałyby to ułatwić. W Sejmie powinny się znaleźć do końca marca.

Prezydent spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z zespołem "Samorząd Terytorialny dla Polski", działającym w ramach Forum Debaty Publicznej przy prezydencie.

W ramach pakietu, jak zapowiedział Komorowski, znajdzie się m.in. projekt zakładający wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w miastach na prawach powiatu i w powiatach. Prezydent zaznaczył, że ta inicjatywa ma związek z podpisanym przez niego w ubiegłym tygodniu Kodeksem wyborczym, który wprowadza jednomandatowe okręgi w wyborach radnych we wszystkich gminach bez względu na liczbę mieszkańców, poza miastami na prawach powiatu.

"To gwarantuje pełną kontrolę obywateli nad poczynaniami władz samorządowych, na pewno w lepszym stopniu niż w ramach obecnego systemu wyborczego. Jestem pewien, że zwrócimy się razem do Sejmu o uzupełnienie tego rozwiązania" - powiedział.

Prezydent: trzeba zwiększyć udział obywateli w samorządach

Prezydent mówił też o konieczności zwiększenia udziału obywateli w sprawowaniu władzy samorządowej. "Chodzi przecież tu o to, aby zbliżyć się do takich rozwiązań, które pozwoliłyby na inicjatywy, interpelacje, wysłuchania obywatelskie, trochę tak, jak ma to miejsce w parlamencie, także na poziomie samorządowym" - podkreślił.

Zdaniem Komorowskiego innym trudnym problemem, z którym będzie musiał się zmierzyć zespół jest koncepcja funduszu aktywizacji obywatelskiej - miałby on związek ze sprawą finansowania organizacji pozarządowych z 1 proc. podatku, który można przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego."Szanse na uzyskanie tego 1 proc. przez różnego typu organizacje i stowarzyszenia są zdecydowanie różne i nie zawsze jest to efektem mniejszej, czy większej aktywności tych organizacji, czy ich atrakcyjności, tylko łatwiejszego, czy trudniejszego dostępu do ucha słuchacza, widza, czytelnika" - tłumaczył prezydent.

Komorowski zwrócił uwagę, że jest to sprawa trudna, ale jego zdaniem, warta dyskusji i szukania rozwiązań. "To jest temat istotny z punktu widzenia tego, czy rozbudujemy realnie tkankę tej obywatelskości poprzez działania organizacji pozarządowych, czy też zadowolimy się obecnym stanem rzeczy" - dodał.

Prezydent mówił też, że dyskusji wymagają procedury uchwalania absolutorium budżetowego w samorządach i współpraca między samorządami.

W środowym spotkaniu w Pałacu uczestniczyli także prezydenccy ministrowie: Olgierd Dziekoński i Irena Wóycicka; doradcy Bronisława Komorowskiego - prof. Paweł Swianiewicz i prof. Michał Kulesza, a także przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, rządu, Sejmu i Senatu oraz eksperci.