Byli członkowie KRRiT, rad nadzorczych, ale przede wszystkim pracownicy naukowi - z takiego grona uczelnie akademickie wskazują kandydatów do rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Uczelnie robią to po raz pierwszy w historii - umożliwia im to znowelizowana Ustawa o rtv.

Przed wejściem w życie nowelizacji Krajowa Rada sama wskazywała i sama wybierała członków rad nadzorczych mediów publicznych. Zdarzały się wprawdzie apele do środowisk i organizacji twórczych o wskazywanie odpowiednich osób, ale ich uwzględnienie zależało tylko od dobrej woli KRRiT.

Teraz proces rekomendacyjny gwarantuje ustawa. Zgodnie z nią kandydatury do RN TVP i Polskiego Radia oraz regionalnych spółek radiofonii publicznej wskazują senaty i rady wydziałów uczelni akademickich. Ustawa pozostawia przy tym furtkę - gdyby uczelnie nie wskazały kandydatów do którejś z rad, wskaże ich sama KRRiT. Na nadsyłanie kandydatur do tzw. dużego radia i telewizji uczelnie mają czas do 8 listopada; do spółek regionalnych - do końca listopada.

Większość wyłonionych dotąd kandydatur to pracownicy naukowi. I tak np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekomendowała prof. Annę Siwik - byłą dziekan i współtwórczynię Wydziału Humanistycznego na tej uczelni.

Uniwersytet Jagielloński rekomenduje dr Iwonę Karasek z Katedry Prawa Cywilnego oraz prof. Ewę Nowińską - specjalistę prawa reklamy i prawa konkurencji. Prof. Nowińska była krótko członkiem RN TVP w 2009 r., z członkostwa zrezygnowała wobec napiętej wówczas sytuacji i walk o władzę w TVP (rada chciała wówczas odwołać prezesa Piotra Farfała). Nowińska tłumaczyła, że nie chce być kojarzona z żadnymi opcjami politycznymi, a profesorowi uniwersytetu "nie przystoi uczestniczyć w walkach o krzesła".

Politechnika Krakowska rekomendowała dwóch profesorów z Wydziału Inżynierii Lądowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekomenduje b. rektora tej uczelni, badacza mediów i komunikowania, prof. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego oraz absolwenta krakowskiej Akademii Ekonomicznej Marka Dworaka, który przez 16 lat do 2009 r. był związany z RMF FM (był m.in. prezesem Broker FM S.A.).

Politechnika Krakowska rekomendowała dwóch profesorów z Wydziału Inżynierii Lądowej: prof. Tadeusza Tatarę i prof. Krzysztofa Stypułę.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rekomenduje Lecha Jaworskiego, b. członka KRRiT i b. przewodniczącego Rady Warszawy, do której startował w 2006 r. jako kandydat PO. Jaworski jest obecnie pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UW. Według nieoficjalnych informacji, na jakie powoływała się "Polska The Times", Jaworski miał wcześniej zabiegać o rekomendację w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale jej nie uzyskał.

Uniwersytet Wrocławski do RN TVP wskazał rektora wrocławskiej Akademii Ekonomicznej profesora Bogusława Fiedora.Uniwersytet Rzeszowski wystawił dotąd tylko jednego kandydata - prof. wydziału prawa i administracji Jana Olszewskiego

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udzielił rekomendacji do Rady Nadzorczej TVP Januszowi Bazydle, działaczowi opozycyjnemu związanemu ze środowiskiem pisma "Spotkania", byłemu doradcy KRRiT ds. mediów katolickich. Rekomendację do rady nadzorczej Radia Lublin uzyskała Maria Król, ekonomistka, emerytowana pracownica oddziału TVP w Lublinie. "Te osoby zwróciły się do uczelni o rekomendację i uzyskały ją" - powiedziała rzeczniczka KUL Beata Górka.

Uniwersytet Rzeszowski wystawił dotąd tylko jednego kandydata - prof. wydziału prawa i administracji Jana Olszewskiego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rekomenduje do RN TVP prof. Sławomira Sojaka - kierownika Katedry Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tej uczelni. Do RN Polskiego Radia Pomorza i Kujaw - prof. Romana Baeckera - dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Do RN Polskiego Radia - dr Monikę Wałachowską z Zakładu Prawa Ubezpieczeniowego.

Wiele uczelni wskazuje jedynie kandydatów do regionalnych rozgłośni radiowych

Wiele uczelni wskazuje jedynie kandydatów do regionalnych rozgłośni radiowych. Dwóch kandydatów do RN Polskiego Radia Białystok wskazał Uniwersytet w Białymstoku. To dr Piotr Fiedorczyk z wydziału prawa oraz prorektor uczelni, dr hab. prof. Marek Proniewski.

Uniwersytet Gdański rekomenduje trzech pracowników uczelni; są dr Grzegorz Szczodrowski z Wydziału Ekonomicznego, dr Jan Kreft z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr Paweł Petasz z Wydziału Prawa i Administracji. Wszystkie trzy wskazane przez senat kandydatury dotyczą Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do rad nadzorczych Polskiego Radia Kielce i kieleckiego oddziału TVP rekomenduje radcę prawnego uczelni Romana Wołowca. Ponadto: do rady nadzorczej kieleckiego radia senat zarekomendował trzy osoby spoza uniwersytetu: adwokat Agnieszkę Massalską, która pełni funkcję przewodniczącej RN rozgłośni; wiceprzewodniczącego RN PAP, sekretarza RN Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie Romana Ostrowskiego oraz dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach Włodzimierza Wielgusa.Do KRRiT napłynęły jak dotąd nieliczne kandydatury

Uniwersytet Warszawski ma już wstępne rekomendacje, ale na razie nie ujawnia nazwisk. Kandydatury te będą jeszcze konsultowane podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. O takie rekomendacje zwracał się w liście do przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow szef KRRiT Jan Dworak. Wskazywał w nim też, że kandydatami mogą, ale nie muszą, być wyłącznie pracownicy naukowi.

Do KRRiT napłynęły jak dotąd nieliczne kandydatury. Krajowa Rada nie podaje jednak zawartych w niej nazwisk. Wszystkie koperty mają być otwarte dopiero 8 listopada po godz. 16, która jest ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów (decyduje godzina wpływu, nie stempla pocztowego).

Spośród nadesłanych przez uczelnie kandydatów w konkursie do Rad Nadzorczych TVP i Polskiego Radia KRRiT ma wyłonić po pięciu kandydatów "posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów". W sumie rady będą liczyć siedmiu członków - do każdej z nich po jednym kandydacie wskażą dodatkowo ministrowie: kultury oraz skarbu. Mniej liczne, pięcioosobowe będą rady nadzorcze w regionalnych spółkach publicznego radia. Czterech członków wyłoni w konkursie KRRiT, po jednym wskaże minister skarbu "w porozumieniu z ministrem kultury".

W Polsce jest ponad sto uczelni akademickich z prawem do wskazywania kandydatów do rad nadzorczych.