Oceny Kościoła katolickiego uległy w ostatnim czasie pogorszeniu. CBOS odnotował 10-punktowy spadek odsetka badanych mających pozytywną opinię o jego działalności i taki sam wzrost odsetka jego krytyków.

We wrześniu dobrą opinię o działalności Kościoła miało 54 proc. ankietowanych, podczas gdy w czerwcu ocenę taką deklarowało 64 proc.; złą opinię wyraziło obecnie 35 proc. badanych, przed trzema miesiącami - 25 proc.

Według Centrum Badania Opinii Społecznej, wiele wskazuje na to, że na poglądy Polaków o największej instytucji religijnej w kraju, wpłynął szeroko komentowany w mediach spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim.

"Niejednoznaczne stanowisko Kościoła w tej kwestii spotkało się z krytyką części społeczeństwa" - ocenia CBOS.

Tak niskich notowań jak obecnie Kościół nie miał w ciągu ostatnich czterech lat

Tak niskich notowań jak obecnie, według CBOS, Kościół nie miał w ciągu ostatnich czterech lat.

Dezaprobatę szczególnie często wyrażają badani, którzy rzadko (kilka razy w roku) uczestniczą w praktykach religijnych lub w ogóle nie biorą w nich udziału (odpowiednio 50 proc. i 63 proc.) oraz respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (53 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 2 do 8 września, na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.CBOS: 47 proc. Polaków pozytywnie o pracy prezydenta

Działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego pozytywnie ocenia 47 proc. Polaków; 17 proc. krytykuje ją - wynika z najnowszego sondażu CBOS. O tym, że Sejm pracuje dobrze przekonanych jest 27 proc. badanych, 57 proc. jest przeciwnego zdania.

We wrześniu CBOS po raz pierwszy zapytał ankietowanych o ocenę działalności prezydenta Bronisława Komorowskiego, po tym jak w sierpniu został zaprzysiężony na ten urząd. Jego działalność nie była oceniana, gdy wykonywał obowiązki głowy państwa, po tym jak w kwietniu w katastrofie smoleńskiej zginął Lech Kaczyński.

Jak zauważa CBOS, z działalności prezydenta są zadowolone przede wszystkim osoby, które na niego głosowały, a najbardziej krytyczni są wyborcy Jarosława Kaczyńskiego.

Pozytywnie ocenia działalność Komorowskiego 72 proc. jego wyborców z II tury wyborów prezydenckich, natomiast 2 proc. jest nią rozczarowana. Elektorat Jarosława Kaczyńskiego z tych wyborów w 17 proc. wypowiada się dobrze o pracy prezydenta; 37 proc. ocenia tę działalność krytycznie.

Pracę Senatu dobrze oceniło 29 proc. badanych

We wrześniu 27 proc. Polaków (bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem) dobrze oceniło pracę posłów, 57 proc. miało o niej negatywną opinię (o jeden punkt procentowy więcej niż w sierpniu), 16 proc. nie miało zdania na ten temat.

Pracę Senatu dobrze oceniło 29 proc. badanych przez CBOS (o trzy punkty procentowe mniej niż w sierpniu), 44 proc. miało złą opinię o izbie wyższej (o trzy punkty procentowe więcej niż w sierpniu), 26 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Władze samorządowe są dobrze oceniane przez 68 proc. badanych, a źle - przez 25 proc. Opinie pozytywne o działalności władz lokalnych nie zmieniły się w ciągu ostatniego miesiąca; o trzy punkty procentowe wzrosła liczba osób, które oceniają je negatywnie.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 2-8 września na 1014-osobowej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.CBOS: Polacy pozytywnie o NBP i giełdzie

54 proc. Polaków ankietowanych przez CBOS dobrze ocenia działalność NBP, 11 proc. jest przeciwnego zdania - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania. 34 proc. dobrze wypowiada się o działalności giełdy; 62 proc. nie ma jednak zdania na ten temat.

Jak poinformował CBOS, mimo zmiany na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego - Marek Belka został szefem NBP w czerwcu br. - w porównaniu z marcem nie zmieniły się opinie badanych o funkcjonowaniu tej instytucji. Ponad połowa respondentów ocenia dobrze jej działalność, a tylko 11 proc. ma przeciwne zdanie. 35 proc. wskazało, że nie ma zdania. Wyniki te są takie same jak w marcu.

Poprawiły się za to oceny funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych. Co trzeci ankietowany (34 proc.) dobrze wypowiada się o działalności tej instytucji. To o 5 pkt proc. więcej niż w marcu. 4 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej niż w marcu, źle ocenia jej działalność. Aż 62 proc. ankietowanych nie ma na ten temat zdania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 2-8 września 2010 r. na reprezentatywnej próbie losowej liczącej 1041 dorosłych mieszkańców Polski.