Taki system działa już w Kanadzie. Klienci, łącząc się z automatem, mogą np. sprawdzić wartość ostatniej faktury czy złożyć reklamację. Wszystko dzięki wykorzystaniu tzw. biometrii głosowej - tego, że budowa kanału gardłowego jest u każdego człowieka unikalna, tak jak linie papilarne.

- Jeszcze w tym roku chcemy taki pilotażowy projekt uruchomić z jednym z polskich banków, powiedział "GW" Peter Martis, szef firmy Nuance zajmującej się technologiami głosowymi.