Alarm ogłoszony w związku z ponownym podnoszeniem się poziomu wody w Wiśle obowiązuje od godz. 8.00 w powiatach lipskim i zwoleńskim. Od południa wojewoda wprowadza go w powiatach kozienickim i garwolińskim - podała rzecznik.

"W związku z alarmem władze samorządowe powinny prowadzić całodobowe dyżury w powiatowych zespołach zarządzania kryzysowego oraz przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji" - podała rzecznik. "Monitorowany jest poziom wód, służby ratownicze pozostają w gotowości operacyjnej. Stan wałów i urządzeń hydrotechnicznych jest stale kontrolowany, zwłaszcza w miejscach wcześniejszych przesięków" - zapewniła.

Rzecznik przypomniała, że alarm obowiązuje nadal - od 21 maja - w powiatach: płońskim, sochaczewskim, płockim oraz w mieście Płocku, a pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach warszawskim zachodnim i legionowskim.