Tak rozpieszczani są jednak tylko ci, którzy wybrali kierunki ścisłe. Stypendia firmowe - w wysokości nawet ok. 1,5 tys. zł - trafiają tylko do najlepszych. Mogą na nie liczyć osoby z bardzo wysokimi wynikami w nauce. Na Politechnice Krakowskiej w taki sposób premiowani są m.in. studenci z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kilkunastu wybranych kierunkach wprowadziło tzw. stypendia motywacyjne. Są wśród nich m.in. automatyka i robotyka, ochrona środowiska, matematyka czy budownictwo.