Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, organizator kampanii "Krewniacy", domaga się ponad 5 mln złotych odszkodowania i zadośćuczynienia od dziennika "Rzeczpospolita" oraz sprostowania informacji zawartych w publikacjach gazety.

Pozew przeciw wydawcy "Rzeczpospolitej" fundacja zapowiadała już w końcu listopada. We wtorek w komunikacie przesłanym PAP poinformowała, iż pozew został już złożony w sądzie. Fundacja domaga się w nim zasądzenia 5 mln 300 tys. zł od dziennika. Jak zaznaczono, odszkodowanie "będzie przeznaczone na naprawę szkód, jakie publikacja wyrządziła społecznej akcji honorowego krwiodawstwa w Polsce".

"Krewniacy wystąpili do sądu także o nakazanie dziennikowi "Rzeczpospolita" zaniechania dalszych naruszeń prawa i wizerunku fundacji przez dziennik oraz zakazanie gazecie publikowania innych artykułów na temat fundacji i jej założycieli do czasu zakończenia procesu" - podała fundacja w komunikacie.

Reprezentująca fundację mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło mówiła po publikacji, że jest ona nierzetelna i "zawiera wiele pomówień"

W drugiej połowie listopada "Rz" napisała, iż z dokumentacji finansowej fundacji, której prezesem jest Marcin Velinov, oraz jej rozliczeń finansowych ze spółką Arqa, której prezesem jest jego żona Katarzyna, wynika że małżeństwo "tylko niewielką cześć zarobionych przez firmę pieniędzy przeznaczało na wspieranie krwiodawstwa".

"Rz" napisała m.in., że ze sprawozdania finansowego firmy Arqa za 2008 rok wynika, że pensje jej pracowników "pochłonęły ponad 500 tys. zł". Dziennik podał też, że "tysiące złotych" zamiast trafiać na konto fundacji wydawano na zakupy, m.in. w Ikei.

Reprezentująca fundację mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło mówiła po publikacji, że jest ona nierzetelna i "zawiera wiele pomówień". Z kolei Velinov ocenił, że publikacja "Rz" to "niepotrzebny, szkodliwy atak" na kampanię "Krewniacy" oraz honorowe krwiodawstwo w Polsce. Zapewnił, że cała dokumentacja fundacji prowadzona jest prawidłowo.