Liechtestein był przez długi czas krytykowany za praktyki finansowe, które przyniosły mu opinię "raju podatkowego".

"Liechtestein wykazuje swą wolę zaangażowania się w międzynarodowe wysiłki podejmowane w walce z korupcją" - głosi oświadczenie rządowe.

Rzecznik MSZ Lichtensteinu Peter Matt oświadczył, że jego kraj przygotowuje się do ratyfikowania w 2010 roku Prawnokarnej Konwencji o Korupcji, która zobowiązuje sygnatariuszy do karania łapownictwa niezależnie od tego, czy występuje ono w sektorze publicznym, czy prywatnym.

Liczący 35 000 mieszkańców Liechtestein zobowiązał się ostatnio, podpisując odpowiednie traktaty, do współpracy z szeregiem innych państw w walce z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy.(PAP)

ik/ kar/

5152022