Środki pomocowe zostały przeznaczone dla istniejących już portów regionalnych niedaleko Poznania, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi, Bydgoszczy oraz dla portów, które mają zostać zbudowane w przyszłości - chodzi tu o lotniska w Lublinie, Modlinie, lotnisko Podlaskie, Olsztyn-Szymany i Zegrze Pomorskie.

Wszystkie małe lotniska regionalne mogą otrzymać subwencje obejmujące całość kosztów inwestycji, podczas gdy lotniska średnich rozmiarów, jak w Poznaniu czy Krakowie, otrzymają pomoc obejmującą maksymalnie 76 proc. kosztów inwestycji.

Pomoc jest współfinansowana z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w wysokości 192 milionów euro.

Program pomocy będzie obejmował m.in. budowę nowych terminali i modernizację pasów do lądowania. Pomoc zostanie przekazana w formie subwencji, transferu ziemi i sprzętu, jak i "zastrzyków" kapitału.

KE uznała pomoc dla lotnisk regionalnych w Polsce za zgodną z przepisami wspólnego rynku UE.