Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; pierwszego dnia obrad wieczorem posłowie mają zająć się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a dołączyła się do niego Lewica.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad posłowie mają zająć się wnioskiem o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego w środę o godz. 20.

Wniosek o odwołanie Kaczyńskiego, który w rządzie nadzoruje resorty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, został złożony w Sejmie 20 listopada. Wówczas szef PO Borys Budka mówił, że podstawę wniosku stanowi "pięć grzechów" wicepremiera Kaczyńskiego: "gwałtowne pogorszenie bezpieczeństwa Polek i Polaków", "nieprzewidywalność", "zniszczenie instytucji państwowych", "pięć lat wyprowadzania Polski z UE" oraz "dzielenie i skłócenie Polaków". "Przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę" - stwierdził szef PO.

Do wniosku KO dołączył się klub Lewicy. "W tak trudnym czasie wspólny głos opozycji w tej sprawie jest niezbędny" - oświadczył szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Z kolei rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oceniła, że wniosek o wotum nieufności dla Kaczyńskiego jest niepoważny. "To nie pierwsze tego rodzaju wystąpienie Platformy, która zamiast pomagać Polakom w trudnym czasie pandemii zajmuje się tego rodzaju niepoważnymi walkami politycznymi" - oświadczyła Czerwińska.

W porządku obrad Sejmu jest też przeprowadzenie drugich czytań: rządowego projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje m.in. utworzenie elektronicznego Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych; rządowego projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; projektu noweli ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

Według harmonogramu w środę Sejm zajmie się przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego celem jest uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym, szczególnie osobom małoletnim.

Chodzi o wprowadzenie dwóch przepisów, które dostosowywałyby polski kodeks do unijnych dyrektyw. W pierwszym z nich wprowadzana ma zostać zasada domniemania wieku pokrzywdzonego. "Celem jest rozciągnięcie stosowania szczególnych standardów odnoszących się do pokrzywdzonych dzieci na osoby, których wieku nie można ustalić, np. cudzoziemców, których tożsamość jest nieznana, zaś ich cechy fizyczne i psychiczne mogą świadczyć o tym, że są osobami niepełnoletnimi" - zaznaczono.

Natomiast drugi z proponowanych przepisów nałożyłby na prowadzących postępowanie obowiązek ustalania okoliczności dotyczących "właściwości i warunków osobistych pokrzywdzonego, a także rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw przestępstwa". Przed rozpoczęciem np. przesłuchania od pokrzywdzonego odbierane byłoby oświadczenie, czy chce on stosowania przewidzianych w Kpk środków ochrony.

W czwartek natomiast Sejm ma się zająć dwoma komisyjnymi projektami nowelizującymi Kodeks postępowania administracyjnego. Pierwszy z nich miałby uściślić, że każda osoba zainteresowana - a nie tylko obywatel polski - ma prawo składać skargi i wnioski do organów władzy publicznej oraz do organizacji społecznych. Z kolei drugi z tych projektów ma ograniczyć zbędny obiekt akt między organami administracji pierwszej i drugiej instancji - doprecyzować, że organ drugiej instancji zwracałby akta sprawy organowi pierwszej instancji "nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego".

W czwartek zaplanowano blok głosowań m.in. nad stanowiskiem i poprawkami do ustaw rozpatrzonych przez Senat.