Reklama

W piątek Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 98 senatorów, a jeden był przeciw.

Jednocześnie izba wyższa zgłosiła do ustawy poprawki.

Senat zdecydowało m.in. o wyłączeniu z zakresu ustawy spółek komandytowych oraz spółek jawnych, co było jedną z głównych zmian zaproponowanych przez rząd w celu - jak tłumaczono - uszczelnienia systemu podatkowego.

Uznanie Senatu zyskały poprawki modyfikujące przepisy w zakresie obowiązków podmiotów powiązanych, dotyczących dokumentacji w sprawach cen transferowych.

Senat opowiedział się też za skreśleniem regulacji zawężających możliwość korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej oraz liberalizacją możliwości stosowania 9-proc. CIT, tak aby z tej preferencyjnej stawki mogły korzystać firmy o obrotach do 5 mln euro.

Z uznaniem Senatu spotkała się również poprawka zmierzająca do wyrównania jednostkom samorządu terytorialnego strat wynikłych z wejścia w życie ustawy w zakresie dotyczącym ich udziału w PIT.

Zgłoszono również poprawki legislacyjne i doprecyzowujące przepisy.

Uchwalona pod koniec października przez Sejm nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadza m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Jak tłumaczyło Ministerstwo Finansów, głównym celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego i obrona przed wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych.

Zmiany, obok nadania spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego i rozszerzenia zakresu szacowania wartości transakcji, przewidują też m.in., że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

Wprowadzono też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Zdaniem MF, obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. (PAP)

Autor: Marcin Musiał