Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegły czwartek, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po ogłoszeniu wyroku rozpoczęły się protesty w całej Polsce organizowane m.in. przez "Strajk kobiet". Manifestujący przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego protestowali m.in. pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu miast w Polsce. W poniedziałek w ramach protestu w Warszawie blokowane są ulice i skrzyżowania. Wyrok TK nie został jeszcze opublikowany.

W poniedziałek na stronie internetowej Senatu pojawił się projekt uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich, który złożyli wicemarszałkowie Senatu: Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński.

"Senat Rzeczpospolitej Polskiej z najwyższym niepokojem przyjmuje działania władz publicznych zmierzających do podważenia, zagwarantowanego w Konstytucji świeckiego charakteru naszego państwa" - głosi projekt uchwały.

"Motywowane ideologicznie naruszanie spokoju społecznego poprzez odbieranie części obywateli RP - kobietom ich praw, musi budzić zdecydowany sprzeciw. Skala społecznego sprzeciwu wobec tych procesów dobitnie wskazuje, iż nadszedł czas, aby wchodząca w XXI wiek, zakorzeniona w Europie Polska, przeprowadziła debatę o ideowych podstawach naszej wspólnoty" - napisano w projekcie.

Dodano, że dyskusje i rozstrzygnięcia w sprawach fundamentalnych powinny toczyć się otwarcie, przy zachowaniu pełnych możliwości zarówno wyrażania swoich poglądów jak i manifestowania postaw obywatelskich. "Obecny czas i ograniczenia związane z pandemią nie powinny być pretekstem do zmian ustrojowych, zmieniających świecki charakter państwa" - zaznaczono.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wszystkie instytucje publiczne by w okresie ograniczenia praw obywatelskich w związku z pandemią nie dokonywać żadnych rozstrzygnięć w kwestiach dotyczących tych praw" - głosi projekt uchwały.

Projektem uchwały - według informacji zamieszczonej na stronie internetowej Senatu - mają w środę rano zająć się połączone komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności petycji. Marszałek Tomasz Grodzki otwierając w poniedziałek po południu posiedzenie Senatu zapowiedział, że jeśli komisje przedstawią sprawozdanie z prac nad projektem, może on trafić pod obrady obecnego posiedzenia Senatu. (PAP)