Rząd Szwajcarii ogłosił w niedzielę nowe obostrzenia, związane z drugą falą pandemii koronawirusa. Wśród zapowiedzianych środków jest ogólnokrajowy obowiązek noszenia maseczek ochronnych we wszystkich miejscach publicznych i zakaz dużych zgromadzeń.

Nowe restrykcje zaczną obowiązywać od poniedziałku. Największą zmianą są nowe zasady dotyczące noszenia maseczek. Na szczeblu federalnym obowiązek ten dotychczas obowiązywał jedynie w środkach transportu zbiorowego, choć część kantonów i gmin wprowadziła własne restrykcje. Od poniedziałku maseczki zasłaniające usta i noc w całym kraju będą obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych, także takich jak dworce, przystanki autobusowe, sklepy, szkoły czy kościoły.

Zakazane zostały również zgromadzenia liczące powyżej 15 osób.

Powodem zaostrzenia reżimu sanitarnego jest ostry wzrost zakażeń koronawirusem, w tym liczby osób wymagających opieki szpitalnej, obserwowany we wszystkich kantonach i wśród wszystkich grup wiekowych.

W ciągu minionego tygodnia liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła z 1,3 tys. dziennie do 3,1 tys. w sobotę. Dotychczas w całym kraju odnotowano 74 422 infekcje; 1823 skutkowały śmiercią pacjentów.