W poniedziałek wieczorem wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Pęk złożył poprawki na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która w poniedziałek wieczorem wznowiła prace nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. dopuszczenie uboju rytualnego drobiu i wydłużenie terminu wejścia w życie najważniejszych przepisów noweli.

"Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2021 roku, a przepisy odnoszące się do hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku" - powiedział senator PiS.

Poprawki dotyczą także rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż. Według Pęka, rekompensaty z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności będą przysługiwać także rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt na ubój rytualny.

Rekompensaty mają być przyznawane na wniosek podmiotu lub rolnika, którego działalność została ograniczona. "Rada Ministrów określi na drodze rozporządzenia organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty i szczegółowy tryb przyznawania rekompensaty, mając na uwadze rzeczywiste straty z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych" - powiedział Pęk.

Inna poprawka dotyczy możliwości prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców. Jak zaznaczył wicemarszałek Senatu, przepisy "mają zmierzać do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji przedsiębiorców uprawionych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt". "Było dużo zastrzeżeń dotyczących możliwości prowadzenia schronisk dla przedsiębiorców" - dodał.

Kolejne przedstawiona przez Pęka poprawka zmierza do ujednolicenia nakładania grzywny w postępowaniach mandatowych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego.

Zdaniem senatora PiS poprawki te to "wyjście naprzeciw krytykom ustawy". Pęk wyraził nadzieję, że "w Senacie znajdzie się kompromis polityczny ponad podziałami".

Oprócz kwestii, które znalazły się w poprawkach zgłoszonych przez Pęka, premier Morawiecki wcześniej w poniedziałek zapowiedział utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Odnosząc się do tej zapowiedzi, uczestniczący w posiedzeniu senackiej komisji poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że jest to odpowiedź kontrowersje dotyczące możliwości wchodzenia na teren gospodarstw przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

"Pojawił się zarzut, że organizacje pozarządowe będą miały prawo wchodzenia na teren gospodarstwa i podejmowania akcji, które nie zawsze będą miały na względzie dobro zwierząt. To był też zarzut. Odpowiedzią jest to, że nie będzie prywatnej policji jak NGO-sy tylko Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt, a stowarzyszenia, organizacje, fundacje będą mogły zawiadomić ją, a ona będzie podejmować interwencje" - powiedział Buda.

Na początku posiedzenia komisji senator PSL Ryszard Bober złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji na komisji i odrzucenie noweli ustawy bez rozpatrywania na posiedzeniu komisji. Zdaniem Bobera "powstał galimatias formalno-prawny". "Jeśli nowela jest inicjatywą poselską, i nagle rząd przejmuje inicjatywę, to nie wiem, czy jest to projekt ustawy" - podkreślił senator.

Zdaniem Biura Legislacyjnego wniosek senatora PSL nie odpowiadał kategoriom możliwych wniosków formalnych i komisja przystąpiła do pracy.