Obowiązek czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności - to niektóre z poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt przyjęte przez senacką komisję ustawodawczą. Nie zaakceptowano m.in. wydłużenia do 10 lat vacatio legis.

W poniedziałek wieczorem komisja zakończyła prace nad nowelą, która m.in. wprowadza zakaz hodowli na futra i ogranicza ubój rytualny. Senatorowie złożyli blisko 70 poprawek, z czego ponad 30 zostało przyjętych. Senat zajmie się nowelą na wtorkowym posiedzeniu plenarnym.

Komisja przyjęła poprawkę wprowadzającą możliwość odwołania się do sądu powszechnego od decyzji o rekompensacie za wygaszenie, na mocy noweli, legalnej dotychczas działalności. "Ta poprawka dotyczy absolutnie kluczowej rzeczy, aby nie tak, jak to proponował Sejm, decyzję o wysokości rekompensaty (...) rozstrzygał wyłącznie podmiot, który podejmuje decyzję - czyli podmiot zainteresowany, tylko żeby była możliwość odwołania do sądu" - powiedział szef komisji, senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.), który złożył tę poprawkę.

Reklama

Poparta została też poprawka, złożona przez senatora Marka Borowskiego (KO), wprowadzającą obowiązek czipowiania psów. Jak przekonywał senator, to kompleksowa poprawka regulująca m.in. kwestie mikroczipów i ogólnokrajowego systemu rejestracyjnego.

Zaakceptowana została ponadto poprawka - o którą wnioskowała posłana Katarzyna Piekarska (KO), a zgłosił senator Kwiatkowski - zakładająca objęcie świadczeniem przysługującym opiekunom psów wycofanych ze służby, również opiekunów psów wycofanych ze służby w Straży Marszałkowskiej.

Reklama

Komisja przyjęła także poprawkę mówiącą, że opiekę nad zwierzętami bezdomnymi mogą pełnić organizacje działające nie dla osiągniecia zysku, a nie - jak w wersji sejmowej noweli - organizacje pożytku publicznego.

Zaakceptowana została również inna poprawka, o którą wnioskowała posłanka Piekarska, dotyczącą wprowadzenia przepisu przejściowego mówiącego, iż do momentu powstania - wprowadzonej nowelą - listy organizacji uprawnionych do odbierania zwierząt, obowiązywać będą w tej kwestii dotychczasowe przepisy.

Senatorowie z komisji poparli ponadto poprawkę wprowadzającą zakaz m.in. prowadzenia przez komorników egzekucji, której by podlegały zwierzęta domowe oraz przekazywania zwierząt jako nagród w różnego rodzaju konkursach czy loteriach.

Komisja nie przyjęła natomiast m.in. poprawek senatora Jana Filipa Libickiego (PSL), który wnioskował o wydłużenie do 10 lat vacatio legis przepisów zakazujących hodowli zwierząt na futra i ograniczających ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.

"Ci przedsiębiorcy prowadzili na terenie RP legalną dotychczas działalność gospodarczą, podejmowali zobowiązania, zaciągali kredyty (...) Też uważam, że taka działalność powinna być ograniczana, ale nie możemy tego robić z dnia na dzień" - zwracał uwagę Libicki. Senator Jerzy Czerwiński (PiS) zaznaczył przy tym, że przewidziane nowelą rekompensaty za zamknięcie działalności nie wprowadzają odszkodowań dla rolników hodujących zwierzęta przeznaczone do uboju rytualnego.

Zdaniem senatora Jana Marii Jackowskiego (PiS) poprawka Libickiego była uzasadniona, ponieważ nowela nie reguluje na jakich zasadach przyznawane będą rekompensaty za wygaszenie działalności, a dziesięcioletni okres vacatio legis umożliwia kontrolowane wygaszenie. Senator Borowski, stwierdził z kolei, że przy tak długim okresie vacatio legis nie byłyby konieczne odszkodowania dla przedstawicieli wygaszanych branż.

Ostatecznie za całością noweli wraz z przyjętymi przez komisję poprawkami zagłosowało 9 senatorów, 2 było przeciw, 5 się wstrzymało. Na sprawozdawcę komisji podczas posiedzenia plenarnego wyznaczony został senator Borowski.