Przepisy przejściowe do noweli ws. ochrony zwierząt są niezrozumiałe, niespójne i wymagają szczególnej analizy pod kątem zakresu skutków wprowadzonych regulacji - oceniło Biuro Legislacyjne Senatu podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Ustawodawczej.

W czwartek senacka Komisja Ustawodawcza kontynuuje prace nad nowelą o ochronie zwierząt.

Biuro Legislacyjnego Senatu przedstawiło długą listę uwag i zastrzeżeń do ustawy.

Przedstawiciel Biura odniósł się do problemu notyfikacji. "Należałoby zaznaczyć, że z ustawy nie wynika, żeby była przedmiotem notyfikacji, z uwagi na to, że nie zamieszczono w niej stosowanego odnośnika. Ale zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, notyfikowany akt prawny powinien być przekazany Komisji Europejskiej w takim terminie, aby mogła przedstawić do niego zastrzeżenia i uwagi, aby mogły być wdrożone do notyfikowanego aktu prawnego" - mówił.

"Jednostka będzie mogła się powoływać przed sądem, że przepis, który jej dotyczy, nie został notyfikowany, a tym samym sąd odmówi zastosowania takiego przepisu do jednostki, przy czym ustawa będzie obowiązywała" - dodał przedstawiciel Biura.

Wskazywał na niezrozumiałość i niespójność przepisów przejściowych. "Wynika z nich, że zezwolenia na prowadzenie schronisk dla zwierząt dla przedsiębiorców tracą ważność w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie (ustawy). Z innego przepisu wynika, że decyzje na prowadzenie schronisk tracą ważność w terminie 12 miesięcy. Trzeba się zdecydować na jedno rozwiązanie dla podmiotów, które teraz prowadzą taką działalność" - podkreślił.

Zdaniem przedstawiciela Biura, należy uzupełnić przepisy dotyczące rekompensat dla działalności w zakresie uboju rytualnego, dla podmiotów prowadzących hodowlę i chów zwierząt futerkowych. "Nie ma żadnych przepisów określających zasady, na jakich będzie wypłacana rekompensata" - dodał.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że terminy wejścia w życie przepisów wymagają szczególnej analizy pod kątem zakresu skutków wprowadzonych regulacji.